TIETOA OPETUSLUVALLA OPETTAVILLE

UAR Opetus.jpg
 
 

Uusi ajokorttilaki astui voimaan 01.07.2018

Uuden lain myötä B-luokan perus- ja syventävän vaiheen opetus loppui ja tilalle tuli riskientunnistamiskoulutus, joka on suoritettava ennen ajotutkintoa. Koulutusta järjestävät autokoulut.
 
Riskientunnistamiskoulutuksessa on käytävä läpi seuraavat aihekokonaisuudet ja annettava osallistujalle seuraavat tiedot ja valmiudet liikenteen vaaratekijöiden havainnointiin ja tunnistamiseen sekä riskien ennakointiin ja välttämiseen.
 
Teoriaopetusta 4 tuntia liikenteen toimintaympäristöstä ja turvallisuuden ylläpitämisestä. Opetuksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiakokonaisuudet: 
 
1) Kuljettajan vastuu liikenteessä:  a) moottoriajoneuvon kuljettajan vastuut ja velvollisuudet; b) muun liikenteen, erityisesti jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja raskaan liikenteen, huomiointi; c) onnettomuustilanteissa ja -paikalla toimiminen, ensiavun antaminen loukkaantuneille, muun liikenteen varoittaminen ja avun hälyttäminen tarvittaessa.

2) Asenteet ja suhtautuminen liikenteen haasteisiin: a) nopeuden, turvallisuusvälin ja tieolosuhteiden yhteys onnettomuusriskiin; b) keinot välttää edellä mainittuihin tekijöihin liittyviä riskejä omalla toiminnalla; c) ekologinen ja taloudellinen autonkäyttö.

3) Omaan toimintaan liittyvä osaaminen ja oman toiminnan hallinta: a) alkoholin, muiden päihteiden, väsymyksen, ajamisen häiriötekijöiden, psyykkisen tilan ja terveydentilan sekä muiden tekijöiden vaikutus kuljettajan ajokykyyn; b) edellä mainittujen tekijöiden mahdolliset seuraukset ja seuraamukset; c) keinot oman toiminnan aiheuttamien riskien välttämiseen liikenteessä.   

4) Automatisaatio ja kuljettajan rooli: a) yleisesti saatavilla olevien kuljettajaa avustavien järjestelmien (kuten automaattinen hätäjarrutus, kaistavahti, automaattinen pysäköinti, älykäs vakionopeudensäädin ja vireystilan valvonta) käyttö liikenteessä; b) erilaisten järjestelmien olemassaolo ajoneuvossa; c) kuljettajan rooli ja vastuu järjestelmien käytössä.
 
Ajo-opetusta 4 tuntia erityistilanteiden osaamisesta ja niihin liittyvien riskien ennakoimisesta ja välttämisestä. Opetuksessa on käsiteltävä ainakin seuraavat asiakokonaisuudet:
 
1) Taajama-ajo: a) tyypilliset liikennetilanteet taajamassa ja niihin liittyvät riskit; b) risteysajo; c) ajolinjan valinta ja ajolinjan vaihtaminen; d) suojatiesäännöt ja kevyen liikenteen huomiointi;
 
2) Maantieajo: a) tyypilliset liikennetilanteet maantiellä ja niihin liittyvät riskit; b) toiminta kohtaamis- ja ohitustilanteissa; c) kevyen liikenteen huomiointi; d) päätiellä ajaminen, sille liittyminen ja sieltä poistuminen; e) moottoritiellä ja moottoriliikennetiellä ajamisen erityispiirteet.
 
3) Pimeään aikaan ajo: a) näkeminen ja näkyminen; b) valojen käyttö erilaisissa liikennetilanteissa, kuten kohdattaessa, ohituksissa ja pysäköitäessä; c) keinot vaaratilanteiden välttämiseksi.

  • Opetukseen on sisällytettävä ajamisen näyttöjä ja harjoituksia.
  • Pimeällä ajamisen opetuksen voi antaa simulaattorilla ympäri vuoden. Muutoin pimeällä ajamisen opetusta voi antaa vain pimeään aikaan syyskuun alusta maaliskuun loppuun. 

 
4) Liukkaalla kelillä ajo: a) pitävyys erilaisilla tienpinnoilla ja -päällysteillä sekä liukkauden tunnistaminen;  b) pysäyttäminen liukkaalla ja jarrutustavat;  c) jarrutus ja väistö;  d) kaarteessa ajaminen; e) keinot vaaratilanteiden välttämiseksi.
 
Riskientunnistamiskoulutuksen liukkaan kelin ajo ajoharjoitteluradalla suoritetaan yleensä autokoulun autolla liikenneopettajan ohjauksessa. Autokoulu voi myös järjestää tämän ryhmäkoulutuksena, jolloin autossa on oltava mukana vastuullinen kuljettaja. Vastuullisella kuljettajalla on oltava voimassa oleva B-luokan ajolupa. Tällöin ajokouluttaja ohjaa koko ryhmän harjoittelua radiopuhelimen välityksellä.
 
Muu riskikoulutukseen sisältyvä ajo-opetus on toteutettava henkilökohtaisena opetuksena, jos sitä ei anneta simulaattorilla. Lähitulevaisuudessa liukkaan kelin radoilla voi suorittaa myös pimeän ajoharjoittelun simulaattorilla.
 
Pyydämme teitä ottamaan yhteyttä autokouluun, joka voi varata ajan radoiltamme koulutusta varten.